Shtyp

Çuliq, Elona

.

culiq elonaElona Çuliq, rojena leta 1986 v Skadarju, je opravila magisterij iz psihologije. Je trenerka socialne gledališke skupine, ki je nastopila že v Milanu, Beogradu, Sarajevu in Skadarju. Njena prva pesniška zbirka Patitullni/Titellosigkeit [Breznaslovnost], nemško-albanska dvojezična izdaja, je rezultat pesniškega natečaja na internetu, na katerem je zmagala leta 2014.