përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Hristova-Baševska, Ljupka

.

hristova basevska ljupkaA translation by Ljupka Hristova-Baševska was funded by TRADUKI. Her biography will be available here as soon as possible.

partner projektesh

traduki partners 2014 d