përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Uno splendido inganno

Fazioli, Andrea.

577 fazioli unoThe Albanian translation of this book was funded by TRADUKI. A book description will be available here as soon as possible.

Uno splendido inganno nga Andrea Fazioli është përkthyer në italisht (fragment) nga Luljeta Shtino dhe është botuar me titull Një mashtrim i shkëlgyer pranë botimeve OMBRA GVG, Tiranë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d