Shtyp

Maqedonia është anëtarja më e re e rrjetit TRADUKI

.

583 mazedonien beitritt traduki by nellyrodriguez

Gjatë seancës së 20-të të bordit drejtues të TRADUKI, që u zhvillua më 14 nëntor në Muzeun e Bazelit "Kleines Klingental", rrjetit iu shtua një anëtar i ri: Ministri i Kulturës i Republikës së Maqedonisë, Robert Alagjozovski, nënshkroi marrëveshjen përkatëse dhe më pas mori pjesë në seancën e punës.

Në vitin 2018, Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë do të bashkëpunojë me TRADUKI me dy programe të tjera, përveç programit të financimit të përkthimeve.


© Nelly Rodriguez

Shtypi: Ministria për Kulturë e Republikës së Maqedonisë, Macedonian Information Agency, Telma