përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Bojanić Tijardović, Dragana

.

bojanic tijardovic draganaA translation by Dragana Bojanić Tijardović was funded by TRADUKI. Her biography will be available here as soon as possible.

partner projektesh

traduki partners 2014 d