përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Varanje smrti. Izabrane pesme

Tomaš, Marko.

564 tomas izabrani pesniNjë vëllim me poezi të zgjedhura nga librat S rukama po glavom (2002), Mama ja sam uspješan (2004), Život je šala (2005) dhe Marko Tomaš i druge pjesme (2007) të përgatitura për botim nga Flavio Rigonat.

Përmbledhja me poezi Varanje smrti. Izabrane pesme nga Marko Tomaš është botuar në maqedonisht (fragment), përkthyer nga Kalina Bunevska Isakovska, me titull Избрани песни, pranë botimeve Blesok, Shkup.

Çelje e serisë poetike tradukita poezio

28_tradukitaTRADUKI, në bashkëpunim me shtëpinë botuese vjeneze Edition Korrespondenzen, ka nisur në vitin 2010 ciklin poetik tradukita poezio, në të cilin prezantohen për herë të parë në gjermanisht poetë të rëndësishëm nga Evropa Juglindore. Të gjitha vëllimet e ciklit janë edicione dygjuhëshe, të përkthyera në mënyrë të shkëlqyer dhe të redaktuar me kujdes të veçantë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d