përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Arbeit am Mythos

Blumenberg, Hans.

567 blumenberg arbeitHans Blumenberg dinte si askush tjetër të krijonte lidhje mes historisë së filozofisë dhe pyetjeve antropologjike dhe filozofisë, si dhe të krijonte fije lidhëse me përvoja shumë të zakonshme, thuajse fare të përditshme. Në librin Arbeit am Mythos ai trajton me saktësi filologjike dhe gjenialitetin e një eksegjenti se si filozofia punon për krijimin e miteve.

Arbeit am Mythos [Puna për mitin] e Hans Blumenberg-ut është botuar në kroatisht (fragment), përkthyer nga Sead Muhamedagić, me titull, Rad na mitu, pranë botimeve Sandorf, Zagreb.

partner projektesh

traduki partners 2014 d