përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Pro Helvetia financon promovimin e librit zviceran jashtë vendit

.

554 prohelvetiaFondacioni Zviceran për Kulturën, sedoi hor,t a TRADUKIërkthimi". in ëletërsisë në si gazetar edhe përktyes  librit dhe letërsisë, nga brenda dhe jashtë ventPro Helvetia, vë në dispozicion të veprimtarëve në fushën e letërsisë dhe librit nga 200.000 franga zvicerane në vit për promovimin e librit zviceran jashtë vendit. Një rëndësi të veçantë Fondacioni u jep aktiviteteve promovuese të librave mbi artin dhe kulturën, fotografinë, dizajnimin, si edhe të librave për fëmijë dhe të rinj.

Ftohen të aplikojnë botues, organizatorë aktivitetesh, shoqata, veprimtarë në fushën e librit dhe letërsisë, nga brenda dhe jashtë vendi me projekte që nxisin dukshmërinë e librave zviceranë jashtë vendit.

Aplikimet mund të bëhen çdo vit deri më datat 1 mars ose 1 shtator nëpërmjet portalit www.myprohelvetia.ch.

Për më tepër: Merkblatt Buchpromotion.

partner projektesh

traduki partners 2014 d