përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Telećan, Dinko

.

telecan dinkoDinko Telećan, i lindur në vitin 1974 në Zagreb, ka studiuar filozofi dhe gjuhë-letërsi angleze në vendlindje. Në të njëjtin universitet ai studion tani edhe sinologji. Disa fragmente nga veprat tij janë përkthyer në dhjetëra gjuhë. Krahas veprimtarisë së tij shkruese, Dinko Telećan ka përkthyer edhe mbi 70 libra nga anglishtja dhe spanjishtja në kroatisht, si edhe punon redaktor i lirë letërsie si edhe redaktor në radio.

partner projektesh

traduki partners 2014 d