përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Walcher, Sebastian

.

walcher sebastianSebastian Walch është lindur në vitin 1981 në Graz. Ka studiuar sllavistikë dhe përkthim gojor në Graz dhe Lubjanë. Sebastian Walcher jeton dhe punon si përkthyes për gjermanishten dhe sllovenishten, si edhe si moderator aktivitetesh një- dhe disagjuhëshe në Graz. Përkthen për disa institucione kulturore. Ndër përkthimet e shumta letrare nga sllovenishtja në gjermanisht njehen, ndër të tjera, vepra nga autorë si Dino Bauk, Svetlana Makarovič, Andrej E. Skubic dhe Tomaž Šalamun.

partner projektesh

traduki partners 2014 d