përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Matić, Maja

.

matic majaMaja Matić u lind në vitin 1965 në Vjenë dhe u rrit në Frankfurt mbi Majn, Beograd dhe Bonn. Që nga viti 1989 është lektore e gjuhës gjermane pranë Institutit të Gjermanistikës në Universitetin e Beogradit. Maja Matić është anëtare e Shoqatës së Përkthyesve të Konferencave të Serbisë dhe e Shoqatës së Përkthyesve Letrarë. Ndër përkthimet e saj në serbisht njehen vepra autorësh si Peter Sloterdijk, Hans Martin Gauger, George L. Mosse, Viktor Klemperer dhe Marcel Bayer. Në gjermanisht ajo ka përkthyer autorë si: Svetislav Basara, Miroslav Savićević dhe Zoran Đinđić. TRADUKI ka mbështetur financiarisht përkthimin serbisht të vëllimit Geschichte des Kapitalismus të Jürgen Kocka-s.

partner projektesh

traduki partners 2014 d