përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Macht und Widerstand

Trojanow, Ilija.

544 trojanow machtKonstantini është luftëtar rezistence, i cili qysh në kohërat e shkollës tërheq vëmendjen e sigurimit të shtetit në Bullgari dhe nuk i shpëton më darës së tij. Metodi është oficer, oportunist dhe karrierist, një përfaqësues i aparatit shtetëror. Ata ngatërrohen në një betejë për jetën dhe kujtesën, që zgjat më shumë se gjysmë shekulli. Ilija Trojanow-i shpalos një panoramë të kohës së sotme me një vlefshmëri shembullore. Një mori momentesh ngjarjesh të ndodhura, të cilat Trojanow-i i ka mbledhur që nga vitet '90 në biseda me dëshmitarë të kohës, ai i ngjesh në një rrëfim fati  tejet tërheqës për dinjitetin dhe poshtërsinë e njeriut.

Macht und Widerstand [Pushtet dhe qëndresë] i Ilija Trojanow-it është botuar nën përkthimin bullgarisht (fragment) të Ljubomir Iliev-it, me titull Власт и съпротива pranë botimeve Ciela, Sofje.

partner projektesh

traduki partners 2014 d