përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Risto, Sotir

.

sotir ristoSotir Risto, i lindur në vitin 1974 në Leskë, Prespa e vogël (Shqipëri), studioi letërsi të përgjithshme dhe të krahasuar në Fakultetin Filologjik të Shkupit. Është autor i dy librave, ka punuar si lektor dhe përkthyes për disa institucione dhe ka dhënë shqip në shkollën fillore në Pustecit (Shqipëri). Sotir Risto përkthen nga shqipja në maqedonisht dhe anasjelltas.

partner projektesh

traduki partners 2014 d