përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Mineva, Todorka

.

mineva todorkaTodorka Mineva, e lindur në vitin 1962, studioi filozofi dhe frëngjisht në Sofie. Prej vitit 1993 është kryeredaktore e shtëpisë botuese "SONM". Ka përkthyer mbi 60 libra filozofikë, ndër ta vepra nga Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre dhe Paul Ricoeur, si edhe beletristike (Charles Perrault, Albert Camus, Nathalie Sarraute, Jacques Chessex u.a.).

partner projektesh

traduki partners 2014 d