përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Was ist Gerechtigkeit?

Kelsen, Hans.

531 kelsen wasHans Kelsen ka qenë një nga njohësit kryesorë të së drejtës kushtetuese dhe ndërkombëtare në shekullin XX. Në artikullin e tij Çfarë është Gerechtigkeit? Botuar në vitin 1953 ai trajton çështjen e drejtësisë në zgjidhjen e konflikteve për interesa dhe vlera dhe për arsyetimin e sjelljes njerëzore.

Çfarë është Gerechtigkeit?[Çfarë është drejtësi?] nga Hans Kelsen është botuar në sllovenisht (fragment) përkthyer nga Vera Lamut me titull "Kaj je pravičnost?" pranë botimeve GV Založba, Lubjanë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d