përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Lamut, Vera

.

lamut veraVera Lamut, e lindur në vitin 1946 në Lubjanë, studioi anglisht dhe gjermanisht në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Lubjanës si edhe dy semestra në Universitetin e Hamburgut. Më pas ajo punoi si përkthyese në një avokati të madhe patentash dhe veç kësaj edhe si përkthyese gjyqesh dhe përkthyese e lirë e specializuar për teologji dhe filozofi të së drejtës. Krahas një numri të madh artikujsh me tema nga filozofia e së drejtës, ajo ka përkthyer libra nga Arthur Kaufmann, René David dhe Günther Graßmann, Janko Ferk, Leonid Pitamic, Hans Kelsen si edhe nga filozofët e rëndësishëm amerikanë të së drejtës, Dworkin dhe Fuller.

partner projektesh

traduki partners 2014 d