Shtyp

Čovek zeva posle rata

Marković, Tomislav.

528 markovic covekMe artileri të rëndë ironike dhe humor gjysmëautomatik, Markovići përshkruan në poezinë e tij tranzicionin e shoqërisë serbe nga gjendja e luftës në gjendjen e përgënjeshtrimit.

Čovek zeva posle rata [Pas luftës vjen mërzia] i Tomislav Marković-it është botuar në sllovenisht (fragment), përkthyer nga Jurij Hudolin, me titull Nepotrebne izbrisati pranë shtëpisë botuese Apokalipsa, Lubjanë.