përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Učakar, Aleš

.

ucakar alesAleš Učakar u lind në vitin 1968 në Lubjanë. Është autor, përkthyes, lektor dhe redaktor. Ka studiuar letërsi të krahasuar dhe gjermanistikë/përkthim në Fakultetin e Filozofisë në Lubjanë. Pas studimeve punoi për disa vite në publicistikë, prej vitit 1999 është redaktor i shtëpisë botuese Modrijan Lubjanë. Fusha e punës së tij përfshin letërsi beletre, dhe letërsi tematike dhe profesionale (humanistikë dhe shkenca natyrore). Përkthen para së gjithash nga gjermanishtja dhe anglishtja në sllovenisht libra shkencorë (si për shembull Ernst Cassirer, Joseph Ratzinger, Ludwig Wittgenstein, Ulrich Beck, Dietrich Schwanitz, Uta Ranke-Heinemann, Susan Cain dhe Giulia Enders), por edhe artistikë (p.sh.. Heinrich von Kleist, Gaston Leroux, Jeremias Gotthelf, Heinrich Böll, Henning Mankell, Arno Geiger, Ursula Poznanski, Timur Vermes, Robert Seethaler dhe Lukas Bärfuss).

partner projektesh

traduki partners 2014 d