Shtyp

Nevarne svečanosti

Uroševic, Vlada.

517 Urosevic nevarne svecanostiKy vëllim përfshin një përzgjedhje me poezi dhe prozë të shkurtër të shkrimtarit dhe poetit të madh maqedonas, Vlada Urošević. Ato i përzgjodhi vetë autori në bashkëpunim me përkthyesen.

Nevarne svečanosti [Kremtime të rrezikshme] të Vlada Urošević-it është botuar nga shtëpia botuese Beletrina, Lubjanë. Nga maqedonishtja e përktheu në sllovenisht (fragment) Namita Subiotto.