përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Teofrastov vrt

Huchel, Peter.

499 huchel teofrastov vrtMe këtë vëllim vjen për herë të parë në serbishte një përzgjedhje me poezi e poetit të madh gjerman, Peter Huchel. Poezitë janë marrë nga veprat e përmbledhura të botuara në vitin 1984.

Vëllimi me poezi Teofrastov vrt [Kopshti i Teofrastit] i Peter Huchel-it është botuar nga Treći Trg dhe Čigoja štampa, Beograd. Poezitë i përzgjodhi dhe i përktheu në serbisht (fragment) Stevan Tontić.

Çelje e serisë poetike tradukita poezio

28_tradukitaTRADUKI, në bashkëpunim me shtëpinë botuese vjeneze Edition Korrespondenzen, ka nisur në vitin 2010 ciklin poetik tradukita poezio, në të cilin prezantohen për herë të parë në gjermanisht poetë të rëndësishëm nga Evropa Juglindore. Të gjitha vëllimet e ciklit janë edicione dygjuhëshe, të përkthyera në mënyrë të shkëlqyer dhe të redaktuar me kujdes të veçantë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d