përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität

Luhmann, Niklas.

502 luhmann liebe als passionKa kohë që në sociologji konsiderohet si e ditur që të ndjerit dhe të vepruarit në marrëdhëniet intime orientohen nga imperativë kulturorë dhe se vetë marrëdhëniet seksuale si në fantazi, ashtu edhe në praktikë, falë këtij ndikimi pësojnë kufizime ose ngritje. Kodet semantike që e drejtojnë këtë ndikim janë transformuar. Në një zhvillim gati treqindvjeçar forma e semantikës së dashurisë reagon ndaj një diferencimi gjithnjë e më të madh të intimitetit privat, personal. Ajo kalon nga idealizimi nëpërmjet pardoksimit te orientimi ndaj problemeve.

Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität [Dashuria si pasion. Për kodimin e intimitetit] nga Niklas Luhmann është botuar në përkthimin rumanisht (fragment) nga Andrei Anastasescu me titull Iubirea ca pasiune. Despre codificarea intimității pranë Tact, Cluj Napoca.

partner projektesh

traduki partners 2014 d