përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie

Adorno, Theodor W. .

495 adorno jargonStudimi i një vetëdijeje të rreme siç zbulohet në një fjalor të veçantë neogjermanisht. Për këtë në krye analizohet forma gjuhësore për nga përmbajtja shprehëse e saj dhe pastaj kjo përftohet nga pavërtetësia filozofike që e mbrun këtë fjalor. Pra, kemi të bëjmë me një copë dialektike të zbatuar si nga forma ashtu edhe në përmbajtje. Ndryshimi i asaj vetëdije të rremë ka një domethënie të drejtpërdrejtë, depërtuese e praktike.

Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie [Zhargoni i autenticitetit. Mbi ideologjinë gjermane] nga Theodor W. Adorno është botuar në përkthimin rumanisht (fragment) nga Christian Ferencz-Flatz me titull Jargonul autenticității pranë shtëpisë botuese Tact, Cluj Napoca.

partner projektesh

traduki partners 2014 d