përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Ferencz-Flatz, Christian

.

ferencz flatz christianChristian Ferencz-Flatz u lind në vitin 1981 në Brașov (Rumani), është filozof në Institute for Research in the Humanities pranë Universitetit të Bukureshtit dhe është bursist i fondacionit "Alexander von Humboldt" pranë Arkivit të Husserl-it në Universitetin e Këlnit. Në fokus të punës së tij janë: fenomenologjia, filozofia e historisë, fenomenologjia e filmit dhe teoria e imazhit. Publikimet e fundit si autor: Sehen Als-ob. Ästhetik und Pragmatik in Husserls Bildlehre (2016), Incursiuni fenomenologice în noul film românesc (2015), si përgatitës botimi: Studia Phaenomenologica XVI: Film and Phenomenology (me Julian Hanich-in, 2016). Ndër përkthimet e tij numërohen vepra nga Husserl, Heidegger, Benjamin, Krakauer dhe Adorno.

partner projektesh

traduki partners 2014 d