përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Wir Besatzungskinder. Töchter und Söhne alliierter Soldaten erzählen

Baur-Timmerbrink, Ute.

496 baur timmerbrink mi djeca okupacijeNdërmjet viteve 1945 dhe 1955, në Gjermani dhe Austri u lindën qindra mijë vetë, etërit e të cilëve ishin ushtarë të trupave pushtuese aleate. Shumë sosh të ashtuquajtur fëmijë të pushtimit nuk i kanë njohur kurrë etërit e tyre. Shpesh ata nuk janë pranuar nga familjet e tyre dhe nga shoqëria. Ute Baur-Timmerbrink, vetë bijë pushtimi, ka përjetuar deri tani afro 200 bashkime familjare. Në fokus të librit janë portrete të fëmijëve të pushtimit nga Gjermania dhe Austria. Dy shkrime ekspertesh japin informacione mbi raportin ndërmjet ushtarëve pushtues dhe popullsisë vendase në vitet 1945-1955 dhe prezantojnë rezultatet më të reja të studimeve mbi ngarkesat psikosociale të bijve të pushtimit.

Wir Besatzungskinder. Töchter dhe Söhne alliierter Soldaten erzählen [Ne bijtë e pushtimit. Bija dhe bij ushtarësh aleatë rrëfejnë] nga Ute Baur-Timmerbrink është botuar në përkthimin bosnjisht (fragment) nga Monja Šuta-Hibert me titull Mi djeca okupacije. Pripovijesti kćerki i sinova Savezničkih vojnika pranë TPO Fondacija dhe Art Rabic, Sarajevë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d