përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Kritik und Krise. Pathogenese der bürgerlichen Welt

Koselleck, Reinhart.

500 kosellek kritikDisertacioni Kritik und Krise, me të cilin Reinhart Koselleck mbrojti doktoratën në Heidelberg, në vitin 1954, pati një rezonancë të gjerë ndërkombëtare. Në edicionin e shtypur të pas vitit 1959 studimit iu shtua nëntitulli 'Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt'.  Në këtë tekst Reinhart Koselleck i bën iluminizmit dhe filozofisë së historisë së tij, një inventurë kritike, të ndikuar edhe nga idetë mbi shtetin që kishte ish –mentori i tij, Carl Schmitt.

Libri Kritik und Krise. Pathogenese der bürgerlichen Welt [Kritikë dhe krizë. Një studim mbi patogjenezën e botës qytetare] nga Reinhart Koselleck është botuar në përkthimin rumanisht (fragment) nga Maria-Magdalena Anghelescu me titull Critică și criză. O contribuţie la patogeneza lumii burgheze pranë shtëpisë botuese Tact, Cluj Napoca.

partner projektesh

traduki partners 2014 d