Shtyp

Čančarević, Dejan

.

cancarevic dejanDejan Čančarević u lind më 1975 në Pançevo të Serbisë. Studioi letërsi në Beograd dhe më pas shkenca teatrore dhe mediatike. Sot ai jeton në Pançevo si mësues letërsie në një shkollë të mesme, si shkrimtar, si aktor dhe muzikant. Ai ndër të tjerash angazhohet edhe me OJQ "Omnibus" dhe revistën për letërsi dhe art: "Kvartal".

Website