përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

autorë

Shtyp

Burić, Ahmed

.

buric ahmedAhmed Burić, lindur më 1967 në Sarajevë, studioi pranë Fakultetit të Shkencave Politike, dega e gazetarisë. Është poet, përkthyes, kritik letrar, botues, autor skenaresh dhe gazetar. Veprat e tij janë përkthyer në anglisht, frëngjisht, çekisht dhe sllovenisht. Ai vetë përkthen nga sllovenishtja në bosnjisht. Krahas një numri përkthimesh për gazeta, revista dhe aktivitetesh të ndryshme, ka botuar edhe Oprosti poezijo nga Esad Babačić (Obzor Međugorje, 1999) dhe Čefuri napolje nga Goran Vojović (VBZ Sarajevë, 2009). Si veprat më të rëndësishme të krijimtarisë së tij konsiderohen Bog tranzicije (2004), Posljednje suze krvi i nafte (2010) und Maternji jezik (2013).

partner projektesh

traduki partners 2014 d