përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Paradigmen zu einer Metaphorologie

Blumenberg, Hans.

476 blumenberg paradigmenMetaforat përmbajnë histori në një kuptim më radial sesa termat, sepse transformimi historik i një metafore nxjerr në pah vetë metakinetikën e horizonteve dhe këndvështrimeve historike, brenda të cilave termat pësojnë modifikime. Nëpërmjet këtij raporti implikimi përcaktohet edhe raporti i metaforologjisë me historinë e termit si një raport i shërbyeshmërisë: metaforologjia kërkon t'i afrohet substrukturës së mendimit në themel, në lëndën ushqyese të kristalizimit sistemik, por ajo përpiqet edhe ta bëjë të kuptueshme se me çfarë "guximi" i paraprin vetvetes mendimi me imazhet e tij dhe sesi ai projekton veten në guxim për të hamendësuar historinë e tij.

Paradigmen zu einer Metaphorologie [Paradigma të një metaforologjie] nga Hans Blumenberg është botuar në bullgarisht (fragment), përkthyer nga Nina Nikolova, me titullin Парадигми към една метафорология, pranë botimeve KX - Critique & Humanism, Sofje.

partner projektesh

traduki partners 2014 d