përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager

Sofsky, Wolfgang.

470 sofsky die ordnung des terrors"Kampi i përqendrimit bën pjesë në historinë e shoqërisë moderne. Në fushëbetejat e luftërave masive u sprovua forca asgjësuese e teknikës moderne, në thertoret e kampeve të përqendrimit fuqia shkatërruese e organizimit modern.“ (Wolfgang Sofsky). „… një vepër standarde e domosdoshme.“ (Jan Philipp Reemtsma, Die Zeit), „… një libër, që e pasuron shumë dijen tonë për thelbin e natyrës njerëzore, të organizimit të sundimit, të ushtrimit të dhunës.“ (Wolfgang Benz, Der Spiegel).

Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager [Rendi i terrorit: kampi i përqendrimit] nga Wolfgang Sofsky është përkthyer në serbisht (fragment) nga Milutin Stanisavac dhe është botuar pranë botimeve Paideia, Beograd, me titull Poredak terora: koncentracioni logor.

partner projektesh

traduki partners 2014 d