përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Imperium

Kracht, Christian.

467 kracht imperijaAi donte të shpëtonte botën, të ngrinte një fe të re, madje një perandori të re – të realizonte një utopi që do ta shpëtonte jo vetëm atë vetë, por gjithë njerëzimin, larg civilizimit evropian që ndodhej në prag të modernizmit dhe katastrofave të luftërave botërore. Por, në izolimin e Oqeanit Paqësor, në një koloni të Gjermanisë vilhelminase, ky vegjetarian i fiksuar dhe i dhënë shumë pas diellit ngec në një spirale marrëzie që na bën t'i parandiejmë humnerat në të cilat do të gremiset shekulli XX.

Romani Imperium i Christian Kracht-it është botuar në maqedonisht (fragment), përkthyer nga Elizabeta Lindner, me titull Империја, pranë botimeve Blesok, Shkup dhe në sllovenisht (fragment), përkthyer nga Slavo Šerc, me titull Imperij, pranë Lud Šerpa, Lubjanë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d