përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Savremena nemačka drama 1945-1968, I

Hrsg. Bojana Denić, Drinka Gojković, Jelena Kostić Tomović.

472 suvremena njemacka dramaNë tre vëllime, kjo antologji i prezanton lexuesit teatrin bashkëkohor në hapësirën gjermanofolëse që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore deri në fillim të krizës aktuale të ekonomisë botërore. Vëllimi i parë përfshin dymbëdhjetë autorë dhe vepra të periudhës 1945-1968.

Antologjia Savremena nemаčka drama 1945-1968, I [Drama bashkëkohore gjermane 1945-1968, I] është botuar pranë botimeve Zepter Book World, Beograd. Është përgatitur dhe përkthyer në serbisht (fragment) nga Bojana DenićDrinka Gojković dhe Jelena Kostić Tomović.

partner projektesh

traduki partners 2014 d