përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Du mußt dein Leben ändern

Sloterdijk, Peter.

469 sloterdijk svoj zivotNë këtë qasje për zgjerimin e zonës së ushtrimit të individit dhe shoqërisë, Peter Sloterdijk skicon një antropologji themelore dhe krejtësisht të re. Thelbin e shkencës së tij për njeriun e përbën ideja e vetëkrijimit të gjithçkaje humane. Aktivitetet e njeriut bëjnë rezonancë të pashmangshme mbi të: puna mbi punëtorin, komunikimi ndaj komunikuesit, ndjenjat ndaj ndjerësit... Njerëzit që ushtrohen, në kuptimin e vërtetë të fjalës, janë ata që e mishërojnë më qartë këtë mënyrë ekzistence: ndërtuesit, punëtorët, luftëtarët, shkruesit, jogistët, folësit, instrumentistët ose modelet. Planet e trajnimit dhe rezultatet e tyre i përmbledh ky libër duke na treguar kështu në mënyrë dëfryese dhe këshilluese se çfarë ushtrimesh na duhen për të qenë njeri.

Du mußt dein Leben ändern [Duhet të ndryshosh jetën] nga Peter Sloterdijk ka dalë në kroatisht (fragment) përkthyer nga Kiril Miladinov me titull Svoj život promijeniti moraš pranë botimeve Sandorf, Zagreb.

partner projektesh

traduki partners 2014 d