përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Allgemeine Theorie der Normen

Kelsen, Hans.

466 kelsen opca teorija normiAllgemeine Theorie der Normen i Hans Kelsen është botuar postum në vitin 1979 në Vjenë me përkujdesjen e institutit vjenez, Hans Kelsen, dhe konsiderohet si një ndër veprat qendrore të jurisprudencës për shekullin XX.

Libri Allgemeine Theorie der Normen [Teoria e përgjithshme e normave] i Hans Kelsen-it është botuar në kroatisht (fragment) përkthyer nga Kiril Miladinov me titull Opća teorija normi pranë botimeve Breza, Zagreb.

partner projektesh

traduki partners 2014 d