përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken

Habermas, Jürgen.

464 habermas nachmetaphysisches denkenMendimi postmetafizik – së pari, ky është përgjigje historike ndaj krizës së metafizikës sipas Hegelit, figurat qendrore të së cilës u lëkundën për shkak të zhvillimeve shoqërore por edhe atyre shkencore. Në pjesën e parë të librit është fjala për ndryshimin e perspektivës nga imazhet metafizike mbi botën drejt të ashtuquajturës "Lebenswelt" (botë jetësore). Në pjesën e dytë është në qendër raporti i tensionuar ndërmjet fesë dhe mendimit postmetafizik.  Në mbyllje janë tekstet për rolin e fesë në kontekstin politik të një shoqërie liberale postshekullare.

Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken [Mendimi postmetafizik II– artikuj dhe replika] i Jürgen Habermas-it është botuar  në kroatisht (fragment) përkthyer nga Željko Pavić me titull Postmetafizičko mišljenje II. Članci i replike pranë botimeve Breza, Zagreb.

partner projektesh

traduki partners 2014 d