përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Pavić, Željko

.

pavic zeljkoŽeljko Pavić, i lindur në vitin 1962 në Doboj, studioi filozofi, sociologji dhe shkenca politike në Sarajevë dhe Mainz. Në fokus të punës së tij janë hermeneutika, fenomenologjia, filozofia ekzistenciale, ontologjia, neoskolastika në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kroaci, filozofia e fesë, romantika, idealizmi gjerman dhe filozofia e gjuhës. Prej shumë vitesh ai punon në Institutin Leksikografik Miroslav Krleža në Zagreb dhe prej vitit 2007 si zëvendëskryeredaktor i revistës Studia lexicographica. Željko Pavić është autor dhe botues i një numri të madh publikimesh shkencore. Ndër përkthimet e tij nga gjermanishtja numërohen vepra autorësh me emër si Hegel, Kant, Heidegger dhe Habermas.

partner projektesh

traduki partners 2014 d