përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

Komparatista i slavista Vladimir Biti u Beogradu: Čiji je Ivo Andrić

. Posted in serbian

303Vladajući društveni narativi naše sredine tokom poslednjih tridesetak godina formirani su kroz proces zaboravljanja nepoželjnih ličnosti i istorijskih figura, odnosno kroz potiskivanje nepodobnih ideja i neodgovarajućih sistema vrednosti. Na temelju zaboravljanja počiva naš obrazovni sistem, koji uveliko distribuira negativne stereotipe prema društvenim manjinama, a na sličnom principu su konstituisane vladajuće kulturne vrednosti i književni kanon.

Danas

partner projektesh

traduki partners 2014 d