përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Faces. Eine Geschichte des Gesichts

Belting, Hans.

452 belting facesKu ka fotografi me njerëz, në qendër është fytyra. Njëkohësisht fytyra u bën sfidë të gjitha përpjekjeve që kërkojnë ta fiksojnë në një fotografi. Në fotografi ajo është e ngurrtë si një maskë që kontraston me fytyrën e gjallë. Hans Belting e analizon këtë tension në librin e tij të madhërishëm për historinë e fytyrës – i pari i këtij lloji deri tani.

Faces. Eine Geschichte des Gesichts [Faces. Një histori e fytyrës] nga Hans Belting është botuar në sllovenisht (fragment), përkthyer nga Alfred Leskovec, me titull Faces. Zgodovina obraza, pranë botimeve Beletrina, Lubjanë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d