përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Vrpce potaman za balu mesa

Komartin, Claudiu.

444 komartin vrpceNjë përmbledhje me poezi të poetit lirik rumun, Claudiu Komartin, të përkthyera në gjuhën serbe. Me këtë përzgjedhje nga vëllimet poetike Un anotimp în Berceni (2009) dhe cobalt (2013) prezantohen dy vepra të mëdha të autorit, për shkak të të cilave Claudiu Komartin-i konsiderohet një ndër poetët më të mëdhenj të brezit të tij.

Përzgjedhja poetike Vrpce potaman za balu mesa [Litarë si të bëra për copa mishi] e Claudiu Komartin-it  është botuar pranë Treći Trg dhe Čigoja štampa, Beograd. Nga rumanishtja në serbisht e përktheu (fragment) Ljubinka Stankov Perinac-i.

Çelje e serisë poetike tradukita poezio

28_tradukitaTRADUKI, në bashkëpunim me shtëpinë botuese vjeneze Edition Korrespondenzen, ka nisur në vitin 2010 ciklin poetik tradukita poezio, në të cilin prezantohen për herë të parë në gjermanisht poetë të rëndësishëm nga Evropa Juglindore. Të gjitha vëllimet e ciklit janë edicione dygjuhëshe, të përkthyera në mënyrë të shkëlqyer dhe të redaktuar me kujdes të veçantë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d