përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Perinac Stankov, Ljubinka

.

perinac stankov ljubinkaLjubinka Perinac Stankov, e lindur në vitin 1969 në Timişoara (Timishuarë), ka studiuar gjuhë-letërsi rumune dhe ruse. Është kryeredaktore e revistës së përjavshme Наша реч në Timishoarë, shkrimtare dhe përkthyese. Në disa revista rumune dhe serbe publikon poezi dhe prezantime librash. Në të dy vendet janë botuar vëllime me poezi të saj. Ndër përkthimet e saj numërohen vepra nga Dragoljub Firulović, Novica Tadić, Ion Scorobete, Bata Marianov, Aleksandar Stojković dhe Claudiu Komartin. Së bashku me Aleksandar Stojković-in dhe Slavomir Gvozdenović-in, në vitin 2012 përgatiti antologjinë Malul celălalt, kushtuar poezisë serbe të shekullit XX dhe XXI. Si në Rumani ashtu edhe në Serbi Ljubinka Perinac Stankovi është vlerësuar me çmime për punën e saj.

partner projektesh

traduki partners 2014 d