përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Rađanje moderne privatnosti

Timotijević, Miroslav.

431 timotijevic radjanjeNjë libër për lindjen e privatësisë moderne dhe ndikimin e saj në jetën private të serbëve në shekullin XVIII. Në mënyrë të diferencuar, autori jep ndryshimet e thella në të gjitha fushat e jetës së serbëve gjatë periudhës së monarkisë Habsburge.

Libri Rađanje moderne privatnosti. Privatni život Srba u Habzburškoj monarhiji od kraja 17. do početka 19. veka [Lindja e privatësisë moderne. Jeta private e serbëve në monarkinë Habsburge nga fundi i shekullit XVII dhe fillimi i shekullit XVIII] i Miroslav Timotijević-it është botuar në gjermanisht (fragment) përkthyer nga Gudrun Krivokapić me titull Die Geburt der modernen Privatheit. Das Privatleben der Serben në der Habsburgermonarchie vom Ausgang e 17. bis zum Beginn e 19. Jahrhunderts pranë botimeve Wieser, Klagenfurt.

partner projektesh

traduki partners 2014 d