përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Evropa danes in drugi eseji

Krleža, Miroslav.

418 krleza evropa"Çfarë eseisti që do të zbuloni këtu! Çfarë force gjuhësore, çfarë larg- dhe gjithëpamësie vërtet imponuese, që i tejkalon kufijtë e gjuhës, kulturës, ideologjisë dhe epokës së tij, çfarë aftësie për ta bashkuar me të tërën edhe atë më të mënjanuarën, atë që duket sikur është jashtë kontekstit! Një dijetar dhe një shkrimtar i nxitur si nga pasioni i lavdisë ashtu edhe nga ai i kritikës së pamëshirshme, Krleža donte t'u tregonte rrugën për në Evropë artistëve dhe intelektualëve kroatë, kulturës kroate – dhe për itinerarin e këshilluar jep me vete edhe vaksinat e imunizimit nga disa sëmundje intelektuale evropiane të modës." (Karl-Markus Gauß në Tinte ist bitter, Klagenfurt 1988).

Vëllimi Evropa danes in drugi eseji [Evropa sot dhe ese të tjera] nga Miroslav Krleža është botuar në sllovenisht (fragment), përkthyer nga Mica Matković, pranë botimeve Založba Sophia, Lubjanë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d