Shtyp

Krleža, Miroslav

.

krleza miroslavMiroslav Krleža u lind në vitin 1893 në Zagreb, ku edhe vdiq në vitin 1981. Konsiderohet si një prej autorëve më të rëndësishëm të Kroacisë, në mos më i rëndësishmi. Ndërmjet luftërave botërore ka qenë editor në disa revista, mbas vitit 1945 ka qenë ndër të tjera president i Shoqatës së Shkrimtarëve të Jugosllavisë, anëtar i Akademisë Jugosllave të Shkencave dhe Drejtor i Institutit Leksikografik të Zagrebit. Krleža ishte poet, prozator, dramaturg dhe eseist dhe kishte ndikim të madh si në aspektin estetiko-letrar ashtu edhe në aspektin shoqëror-politik. Në Kongresin e Tretë të Shkrimtarëve Jugosllavë, në vitin 1952, Krleža u angazhua me sukses për primatin e artit mbi çdo lloj ideologjie.