përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Machtspiele. Neue Theaterstücke aus Rumänien

Hrsg. Wolf, Irina.

433 wolf machtspieleAntologjia Machtspiele përfshin pesë drama bashkëkohore nga Rumania, të shkruara nga Gianina Cărbunariu, Catinca Drăgănescu, Eugen Jebeleanu, Roxana Marian dhe Elise Wilk. Ato merren me trajtimin e së kaluarës komuniste dhe problemet e mërgimit, bëjnë refleksione kritike social-morale ndaj kohës dhe hulumtojnë aspekte të marrëdhënieve në çift. Por të gjitha këto pjesë kanë një të përbashkët: ato konfrontohen me raportet e forcës.

Antologjia Machtspiele. Neue Theaterstücke aus Rumänien [Lojëra force. Drama të reja nga Rumania], përgatitur nga Irina Wolf, është botuar në gjermanisht (fragment), përkthyer nga Daria Hainz, pranë botimeve Theater der Zeit, Berlin.

partner projektesh

traduki partners 2014 d