përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Odbrana i poslednji dani, Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana

Pekic, Borislav.

438 pekic uspenjeTë dy personazhet e dy novelave të përmbledhura në këtë libër – si emigranti Andrija A. Gavrilović në Gjermaninë Perëndimore të viteve '50 ashtu edhe patinatori Ikar Gubelkijan i cili gjatë kohës së fashizmit e perfeksionon artin e tij deri në maksimum – dy protagonistët përpiqen të sfidojnë fatin. Që të dy personazhet pasqyrojnë traumat shoqërore dhe shpirtërore dhe lufta e tyre hap një sërë pyetjesh për kuptimin e jetës dhe të vdekjes, për moralin dhe fatin e shkruar.

Novelat Odbrana i poslednji dani, Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana [Mbrojtja dhe ditët e fundit, Ngjitja dhe rënia e Ikar Gubelkijanit] nga Borislav Pekić-it janë botuar në maqedonisht (fragment), përkthyer nga Aco Peroski, me titullin Одбраната и последните денови; Успението и падот на Икар Губелкијан, pranë botimeve Ili-Ili, Shkup.

partner projektesh

traduki partners 2014 d