përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Molim te, zapiši

Imamović, Jasmin.

415 imamovic prosimThe Slovenian translation of this book was funded by TRADUKI. A book description will be available here as soon as possible.

Molim te, zapiši [Të lutem shkruaje] i Jasmin Imamović-it është botuar në sllovenisht (fragment), përkthyer nga Jurij Hudolin, me titullin Prosim te, zapišibeim, pranë botimeve Apokalipsa, Lubjanë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d