Shtyp

Duraković, Ferida

.

durakovic feridaFerida Duraković u lind në vitin 1957 në Olovo, Bosnjë-Hercegovinë. Studioi në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Sarajevës dhe i përfundoi studimet në vitin 1980. Vëllimin e parë me poezi Bal po maskama e botoi qysh në vitin 1977 dhe menjëherë u shpërblye me çmimin "Svjetlosti" për autorë të rinj. Vijuan vëllime të tjera me poezi si dhe libra për fëmijë dhe të rinj. Tekstet e saj janë përkthyer disa herë dhe kanë marrë çmime ndërkombëtare, sidomos vëllimi me poezi Srce tame [Zemër terri] i vitit 1994. Ferida Duraković-i jeton dhe punon në Sarajevë.