përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Stipetić, Blanka

.

stipetic blankaBlanka Stipetić u lind në vitin 1967 në Vojvodinë dhe studioi politologji dhe sllavistikë në Würzburg. Është autore, përkthyese letrare dhe botuese. Ka përkthyer dy romane dhe disa tregime kriminalistike për shtëpitë botuese "Rowohlt" dhe "ars vivendi". Bashkë me Brigitte Döbert-in ka përkthyer në gjermanisht nga anglishtja biografinë e Danilo Kiš-it me autor Mark Thompson dhe nga kroatishtja romanin Sonnenschein të Daša Drndić-it. Në vitin 2013, bashkë me Dagmar Schruf-in, themeloi shtëpinë botuese E-Book Schruf & Stipetic, ku, ndër të tjera, ka botuar edhe përkthimet e veprave të Jurica Pavičić-it.

partner projektesh

traduki partners 2014 d