përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Suter, Alexandru

.

suter alexandruA translation by Alexandru Suter was funded by TRADUKI. His biography will be available here as soon as possible.

partner projektesh

traduki partners 2014 d