përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Dragoste, Cosmin

.

dragoste cosminCosmin Dragoste u lind në vitin 1978 në Craiova, Rumani. Ka promovuar në gjermanistikë dhe sot jep mësim në Institutin e gjuhëve moderne të Universitetit të Craiovas. Cosmin Dragoste ka publikuar disa monografi shkencore dhe një roman (Alois, 2008) dhe përkthen nga gjermanishtja në rumanisht si edhe nga rumanishtja në gjermanisht. Për përkthimet dhe publikimet e tij ai ka marrë disa çmime. Është anëtar i Shoqatës së Gjermanistëve të Rumanisë si edhe i Qendrës së hulumtimeve dhe ekscelencës “Paul Celan” në Bukuresht dhe, prej vitit 2009, drejtor i Qendrës hulumtuese të letërsisë së gjermanëve të Rumanisë “Oscar Walter Cisek” (në bashkëpunim me Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e.V. të Universitetit “Ludwig Maximilian” në Mynih).

partner projektesh

traduki partners 2014 d