përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Kako sem otrokom razložil demokracijo

Cerar, Miro.

407 cerar kako sam djeci objasnio demokratijuMiro Cerar, profesor drejtësie dhe politikan, u shpjegon demokracinë lexuesve në moshë të re. Libri u adresohet para së gjithash nxënësve, të cilët kanë disa njohuri bazë nga dijet  shoqërore. Për shpjegimin e kuptueshëm dhe gjithëpërfshirës të demokracisë, Cerari sqaron edhe disa terma të lidhura me të, si politika, qeveria, kushtetuta, komuniteti etj., dhe shpjegon se çfarë do të thotë totalitarizëm, që është pikërisht e kundërta e demokracisë.

Libri tematik Kako sem otrokom razložil demokracijo [Si ua shpjegoja fëmijëve demokracinë] i Miro Cerar-it ka dalë në bosnjisht (fragment), përkthyer nga Ahmed Burić, nën titullin Kako sam djeci objasnio demokratiju, pranë botimeve Buybook, Sarajevë.

partner projektesh

traduki partners 2014 d